събота, 16 април 2011 г.

Авторски снимки:Тюрбе на Осман баба в село Текето,Хасковско - 16.04.2011 г.
Текето е село в Южна България. То се намира в община Хасково, Област Хасково.

История

В миналото селото се нарича Осман баба текеси, по името на разположеното в него тюрбе на Осман баба. През 1934 година това име е променено на Текето. През 1985 година Текето има 371 жители[1].

Културни и природни забележителности

Тюрбе на Осман баба

В село Текето се намира тюрбе, в което е разположен гробът на алевийския светец Осман баба (?-1478). То е издигнато около 1507 година, при управлението на султан Баязид II (1481-1512). Тюрбето представлява седмоъгълна каменна сграда с правоъгълно преддверие. Има височина 11 м и диаметър на купола 7,2 м и е изградена от квадри бял пясъчник, с мраморен портал. Според Евлия Челеби през 17 век тюрбето е в центъра на по-голям култов комплекс (теке), който днес не е запазен. През 1970 година е обявено за паметник на културата от местно значение, а през 1976 година е реставрирано. През 1993 година вътрешността на тюрбето е украсена със стенописни сцени, рисувани от Александър Терзиев, любител-художник от Хасково.[2]

Други забележителности

Източно от тюрбето на Осман баба е разположено по-малко тюрбе с два символични гроба, чиято каменна сграда е построена през 20 век

Инфо / My photo mania

Няма коментари:

Публикуване на коментар


Travel Channel International

News in Photo